Veilig Werken

Kwaliteit en veiligheid gaan hand in hand en zijn twee belangrijke waarden van ons bedrijf. Onze producten moeten van hoge eisen voldoen, in overeenstemming met de PGS 15. In de PGS 15 komt het woord veilig 165 keer voor en niet voor niets. Om een veiligere werkplek te creëren bied CGK products verschillende hulpmiddelen.

In veel bedrijven zijn er nog situaties die niet aangepast zijn aan de risico’s verbonden aan opslag, transporteren, overgieten van ontvlambare, corrosie of gevaarlijke stoffen. In sommige situaties zien we zelfs nog een zelfgemaakte hulpmiddelen waarin dergelijke vloeistoffen worden gebruikt. Dit is niet meer van deze tijd…

Veiligheidskannen

Veiligheidskannen zijn onmisbaar wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen. Wanneer er gevaarlijke stoffen worden afgetapt, is het belangrijk dat dit op een veilige manier gebeurt. Met een veiligheidskan van CGK Products weet u zeker dat dit het geval is. Daarnaast kunt u met de veiligheidskannen de stoffen op een veilige manier transporteren. Met het gebruik van een veiligheidskan van CGK Products weet u zeker dat u zonder risico’s te werk kunt gaan.

Bij de PGS 15 betreft het met name werkvoorraad.

In hoofdstuk 3.1.3 van de PGS 15 wordt verwezen naar werkvoorraad. Met deze veiligheidskannen en hun accessoires worden gevaarlijke situaties voorkomen.

Voorschiften uit de PGS 15

Artikel 3.1.3

Onder een werkvoorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen als genoemd in vs. 3.1.1 wordt verstaan: de voorraad verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die ten behoeve van de bedrijfsvoering/productie in een productieruimte/werkruimte of per procesinstallatie of afvulinstallatie is opgesteld.

– gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die als werkvoorraad in een productie-  of werkruimte of nabij een procesinstallatie aanwezig zijn, moeten worden bewaard in deugdelijke verpakking, die bestand is tegen de desbetreffende gevaarlijke stof;

Absorbens

Absorbens zijn onmisbaar in elke onderneming waar milieugevaarlijke stoffen worden gebruikt.
Voor onderhoud van machines, schoonmaak en interventies zijn absorbens een kostenefficiënte oplossing.

Absorptiemiddelen zorgen bij lekkage en calamiteiten voor opname van gevaarlijke stoffen. Hoe veilig u ook te werk gaat, er bestaat altijd een kans op een lekkage of andere calamiteiten. Een schone werkplek geeft ook een veilige werkplek met betere kwaliteit. Absorptiemiddelen worden gebruikt om milieuschadelijke stoffen of chemicaliën te absorberen bij het een eventueel lek. Hiermee creëert u een schone, veilige werkplek en voorkomt of beperkt u schade aan het milieu. Het bij de hand hebben van absorptiemiddelen is daarom van groot belang.

PGS 15 staat ook voor een schone werkplek, “Good Housekeeping”  3.4.4.

Voorschiften uit de PGS 15

Artikel 3.4.9

Gemorste of gelekte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen die in een opslagvoorziening zijn vrijgekomen, moeten zo snel mogelijk worden opgeruimd.
Daartoe moeten in of nabij de opslagvoorziening materialen aanwezig zijn om deze stoffen te immobiliseren, te neutraliseren of te absorberen. De aard en hoeveelheid van deze materialen moeten zijn afgestemd op de aard en hoeveelheid van de opgeslagen gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen, en de grootte van de aanwezige
verpakkingen. Indien een verpakking lekt, moet deze lekkage onmiddellijk worden verholpen, bijv. door lekkende vaten in overmaatse vaten te plaatsen. Bij lekkage moet ontwikkeling en verspreiding van giftige of explosieve stoffen of stankstoffen tot een minimum worden beperkt door doelmatige ventilatie, beperking van verspreiding
van de vloeistof en snelle opname door absorptiemateriaal.

Nooddouches

Alle werkplaatsen waar er een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen moeten in principe uitgerust zijn met een nood en/of oogdouche. Als uit een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) blijkt dat er een nooddouche aanwezig moet zijn, kunt u deze bij CGK Products bestellen.

Nooddouches zijn essentieel wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën. Met een nooddouche van CGK Products kunnen de nare gevolgen voorkomen of gereduceerd worden.
CGK-group staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid, iets dat wij doorvoeren in al onze productoplossingen. Ook de nooddouches voldoen aan deze criteria.

Alle werkplaatsen waar er een risico heerst om in contact te komen met gevaarlijke stoffen moeten in principe uitgerust zijn met een nood en/of oogdouche. Als uit een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)  blijkt dat er een nooddouche aanwezig moet zijn, kunt u deze bij CGK Products bestellen.

Nooddouches zijn essentieel wanneer u werkt met gevaarlijke stoffen zoals chemicaliën. Met een nooddouche van CGK Products kunnen de nare gevolgen voorkomen of gereduceerd worden.
CGK-group staat garant voor kwaliteit en betrouwbaarheid, iets dat wij doorvoeren in al onze productoplossingen. Ook de nooddouches voldoen aan deze criteria.

De nooddouche van CGK Products is beschikbaar in verschillende varianten. Zo kunt u kiezen voor een oogdouche die de ogen kan schoon spoelen zodra deze met gevaarlijke stoffen in aanraking zijn gekomen. Ook hebben wij vorstvrije nooddouches die onder het vriespunt nog steeds correct functioneren. Welke variant u ook kiest, alle nooddouches voldoen aan de EN 15154, ANSI Z 358-1.2004, DIN12899 en UNI 9608 normen.

Voorkom erger door te voorzien van maatregelen bij calamiteiten.

Voorschiften uit de PGS 15

Artikel 3.19.3.

Indien stoffen behorende tot verpakkingsgroep I worden opgeslagen, meer dan 2 500 kg verpakte gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen worden opgeslagen of indien in de opslagvoorziening vorkheftrucks worden gebruikt, moeten in of nabij een betreedbare opslagvoorziening een nooddouche en een oogspoelvoorziening aanwezig zijn die te allen tijde goed bereikbaar zijn. Een nooddouche moet zijn aangesloten op het waterleidingnet en voldoende capaciteit hebben. Een oogspoelvoorziening moet:

Kiepcontainers

‘Afval/uitval is grondstof’, is een steeds vaker gebruikte uitspraak. Naast de mogelijkheid om afval te recyclen geeft het ook een grote besparing door afval te scheiden waardoor de afstortkosten lager zijn. Een kiepcontainer is een efficiënte transportoplossing voor dit probleem. Zo creëert u een schone en veilige werkomgeving.

Vatenhandling

Wanneer er gewerkt met gevaarlijke stoffen, behoort vatenhandling tot de dagelijkse werkzaamheden. Het op een veilige manier vervoeren, tillen en kantelen van vaten is van heel belangrijk. Dit om ongelukken en lekkages op de werkvloer te voorkomen.

Om een veilige werkplek te waarborgen, is veilige handling van vaten van groot belang. CGK Products heeft vatenlifters voor metalen ribvaten en kunststof L-ringvaten van 200 liter, die u op een heftruck kunt plaatsen.

GEVOLGEN van het NIET (correct) TOEPASSEN

Hoofdstuk 3.4.1 Activiteiten in de opslagvoorziening - in PGS 15.

Artikel 3.4.6

De bewegingen en verblijfduur van gemotoriseerde transportmiddelen in opslagvoorzieningen moeten tot een minimum worden beperkt en moeten uitsluitend ten dienste staan van ter plaatse noodzakelijke werkzaamheden.

 

Contact

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder. Vul onderstaande gegevens in dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.

Niet leesbaar? Verander tekst. captcha txt
0