Vatverwarming

Om een goede verwerking (pompen, enz..) mogelijk te maken, moeten sommige vloeistoffen een specifieke dichtheid of temperatuurklasse hebben, hetgeen, afhankelijk van de omgevingsfactoren, niet altijd evident is.
Vooral in koudere periodes komt het veel voor dat opgeslagen vloeistoffen dagen moeten acclimatiseren, alvorens verwerkt te kunnen worden, waardoor verdere productie belemmerd wordt.
De oplossing voor dit veelvoorkomend probleem zijn vatverwarmers, geïsoleerde verwarmingsmantels die de meest gangbare verpakkingen kunnen opwarmen.
De keuze van de beste verwarmingsuitrusting is afhankelijk van tal van factoren, zoals het medium zelf, gewenste temperatuur, gewenste verwarmingstijd, verpakking, enz…

De vatverwarmers van CGK products zijn beschikbaar in verschillende varianten. Zo kunt u kiezen voor een vatverwarming voor een IBC vat of voor een 200 liter vat. Ook is gelet op het energie verbruik van de vatverwarmers en de laatste nieuwe versies zijn extra zuinig in energieverbruik.

Complete oplossingen voor uw chemische processen
Betrouwbare, veilige & hoogwaardige producten en installaties
Specifieke expertises
Van start tot finish
Totaaloplossingen

ALL PRODUCTS

Alle 5 resultaten